Intensjonsavtale om et inkluderende arbeidsliv - budsjettmessige konsekvenser mv.

Budsjett-innst. S. nr. 5 (2001-2002) jf. St.prp. nr. 1Tillegg nr. 1 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arbeids- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 30.11.2001 Budsjett-innst. S. nr. 5 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2001

   Behandlet i Stortinget: 06.12.2001