Forslag fra stortingsrepresentant Heikki Holmås om lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (Loven skal også gjelde for elever og studenter.)

Dokument nr. 8:1 (2001-2002), Innst. O. nr. 41 (2001-2002)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.04.2002 Innst. O. nr. 41 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2002

   Behandlet i Odelstinget: 18.04.2002