Forslag fra stortingsrepresentantene Magnhild Meltveit Kleppa, Eli Sollied Øveraas og Rune J. Skjælaaen om tiltak for å motvirke fattigdom i Norge

Dokument nr. 8:2 (2001-2002), Innst. S. nr. 47 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Magnhild Meltveit Kleppa, Rune J. Skjælaaen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 05.12.2001 Innst. S. nr. 47 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2001