Forslag fra stortingsrepresentant Siv Jensen om tilpasninger i regelverket slik at godkjenning av konserndannelser i finansinstitusjoner også kan omfatte at et datterselskap har eksterne minoritetseiere som ikke er finansinstitusjoner

Dokument nr. 8:10 (2001-2002), Innst. S. nr. 86 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Siv Jensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 07.02.2002 Innst. S. nr. 86 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 12.02.2002