Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold og Olav Gunnar Ballo om at vedtatte endringer på statsbudsjettet for 2000 under kap. 2790, post 72 Sykebehandling i utlandet på gitte vilkår kan disponeres til sykebehandling i Norge

Dokument nr. 8:22 (2001-2002), Innst. S. nr. 46 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ola D. Gløtvold, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) og(SV) Innstilling avgitt 05.12.2001 Innst. S. nr. 46 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.2001

   Behandlet i Stortinget: 12.12.2001