Miljøvernministerens redegjørelse om klimaforhandlingene i Marrakesh

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra miljøvernministeren

Saksgang

  1. Status