Forslag fra stortingsrepresentant Erik Solheim på vegne av Sosialistisk Venstreparti oversendt fra Stortinget 3. juni 1996: "Stortinget ber Regjeringen gjennomgå merkeordningene for mat for å utvide forbrukernes "rett til å vite". Merkeordningen bør utvides til blant annet å opplyse om mulig helserisiko ved produktet eller tilsettingsstoffer, hormonbruk, medisinering, bruk av sprøytemidler, opprinnelsesland samt genmodifisering, bestråling og andre kontroversielle prosesser."

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.12.1996 Innst. S. nr. 60 (1996-97)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.12.1996

   Behandlet i Stortinget: 10.12.1996