Forslag fra stortingsrepresentant Inge Ryan om opprettelse av et nytt næringsutviklingsfond for næringsfattige områder

Dokument nr. 8:36 (2001-2002), Innst. S. nr. 112 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Ryan Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 14.03.2002 Innst. S. nr. 112 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2002