Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Olav Gunnar Ballo om likestilling av ektefeller og samboere i forhold til arveloven

Dokument nr. 8:39 (2001-2002), Innst. S. nr. 157 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal, Olav Gunnar Ballo Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 25.04.2002 Innst. S. nr. 157 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2002