Moxy Trucks AS - forlengelse av statlig garanti

St.prp. nr. 37 (2001-2002), Innst. S. nr. 90 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 14.02.2002 Innst. S. nr. 90 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 28.02.2002