Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om tiltak for å bekjempe seksuelle misbruk av barn

Dokument nr. 8:45 (2001-2002), Innst. S. nr. 166 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 30.04.2002 Innst. S. nr. 166 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 16.05.2002