Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å endre valgloven slik at velgerne får større innflytelse over valg av personer til Stortinget

Dokument nr. 8:46 (2001-2002), Innst. S. nr. 95 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 28.02.2002 Innst. S. nr. 95 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.02.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.03.2002