Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om strengere kontroll med asylsøkere

Dokument nr. 8:47 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 22.03.2002 Innst. S. nr. 123 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.03.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002