Forslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Jan Arild Ellingsen og Karin S. Woldseth til tiltak mot bruk av trusler, vold og kjønnslemlestelser i utsatte familiemiljøer

Dokument nr. 8:50 (2001-2002), Innst. S. nr. 129 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Karin S. Woldseth, Per Sandberg Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 11.04.2002 Innst. S. nr. 129 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002