Revidert nasjonalbudsjett 2002

Budsjett-innst. S. II (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2002 Budsjett-innst. S. II (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 21.06.2002