Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2002

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 14. juni 2002

Siv Jensen

ordfører og leder

Ingebrigt S. Sørfonn

sekretær