Kvalitetsreformen. Om ny lærerutdanning. Mangfoldig - krevende - relevant

St.meld. nr. 16 (2001-2002), Innst. S. nr. 262 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 262 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2002