Forslag fra stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen om krav til troskapsløfte og språk- og samfunnskunnskapstest før norsk statsborgerskap innvilges for å sikre integrering av innvandrere i det norske samfunn

Dokument nr. 8:58 (2001-2002), Innst. S. nr. 130 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karl-Anton Swensen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 11.04.2002 Innst. S. nr. 130 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 18.04.2002