Redegjørelse av utviklings- og menneskerettighetsministeren om Regjeringens arbeid med menneskerettigheter

Hvor er saken nå?

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg