Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å forlenge dispensasjonen fra forhøyelse av vektgrensen fra 5 000 kg til 6 000 kg for kombinerte lastebiler, fra 1. mars til 1. juli 2002

Dokument nr. 8:64 (2001-2002), Innst. S. nr. 137 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.04.2002 Innst. S. nr. 137 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2002