Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Harald T. Nesvik og Lodve Solholm om at det skal fremmes nødvendige lovendringer slik at vin og sterkøl kan selges i dagligvareforretninger og i spesialforretninger

Dokument nr. 8:66 (2001-2002), Innst. S. nr. 192 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 21.05.2002 Innst. S. nr. 192 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2002