Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om at alkoholloven endres slik at all vin og sterkt øl kan selges i vanlige butikker

Dokument nr. 8:96 (2001-2002), Innst. S. nr. 192 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 21.05.2002 Innst. S. nr. 192 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2002