Forslag fra stortingsrepresentantene Sylvia Brustad, Tore Nordtun, Svein Roald Hansen og Asmund Kristoffersen om endringer i sluttbehandlingsavgiften for avfall som brukes til energigjenvinning

Dokument nr. 8:68 (2001-2002), Innst. S. nr. 161 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Asmund Kristoffersen, Sylvia Brustad, Svein Roald Hansen, Tore Nordtun Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 30.04.2002 Innst. S. nr. 161 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2002