Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm og Lodve Solholm om å fjerne importvernet for poteter som et ledd i å øke tilbudet av kvalitetsprodukter til konsumentene

Dokument nr. 8:85 (2001-2002), Innst. S. nr. 135 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.04.2002 Innst. S. nr. 135 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 23.04.2002