Forslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, John I. Alvheim og Øystein Hedstrøm om å be Regjeringen utrede effektene av å innføre redusert merverdiavgift på legemidler

Dokument nr. 8:86 (2001-2002), Innst. S. nr. 144 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim, Øystein Hedstrøm Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.04.2002 Innst. S. nr. 144 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2002