Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen og Per Erik Monsen om å likestille privat utleie av båtplasser og båtforeninger når det gjelder merverdiavgiftsplikt

Dokument nr. 8:87 (2001-2002), Innst. S. nr. 145 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Per Erik Monsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.04.2002 Innst. S. nr. 145 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2002

   Behandlet i Stortinget: 06.05.2002