Forslag fra stortingsrepresentantene Jan Arild Ellingsen og Andre Kvakkestad om å opprette et landsomfattende Statlig Polititilsyn, som skal erstatte det Særskilte Etterforskningsorganet for politisaker (SEFO), samt være et organ som behandler publikums klager på tjenesteutførelsen i politi- og påtalemyndigheten

Dokument nr. 8:89 (2001-2002), Innst. S. nr. 203 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Kvakkestad, Jan Arild Ellingsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 30.05.2002 Innst. S. nr. 203 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 10.06.2002