Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Rolf Reikvam om å endre skattereglene for utdanning (etter- og videreutdanning) slik at det ikke skilles mellom ajourhold og videreutdanning eller mellom grunn- og videreutdanning, og at skattebehandlingen blir enhetlig og rettferdig fra skattekommune til skattekommune

Dokument nr. 8:45 (1997-98), Innst. S. nr. 132 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Øystein Djupedal, Rolf Reikvam Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 24.03.1998 Innst. S. nr. 132 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1998