Forslag fra stortingsrepresentantene Morten Lund, Odd Roger Enoksen, Synnøve Konglevoll, Torny Pedersen, Hallgeir H. Langeland, Olav Gunnar Ballo, Per Erik Monsen og Kenneth Svendsen om at energi levert fra alternative energikilder som fjernvarme, biobrensel og varmepumper i merverdiavgiftsloven likebehandles med elektrisk kraft for å unngå konkurransevridning i Finnmark, Troms og Nordland

Dokument nr. 8:100 (2001-2002), Innst. S. nr. 176 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Hallgeir H. Langeland, Kenneth Svendsen, Morten Lund, Olav Gunnar Ballo, Odd Roger Enoksen, Per Erik Monsen, Synnøve Konglevoll, Torny Pedersen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (SP), (A), (SV) og (FrP) Innstilling avgitt 14.05.2002 Innst. S. nr. 176 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2002