Forslag fra stortingsrepresentantene Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund og Bjørn Jacobsen om bedre indikatorer for energiforbruk i kommunene

Dokument nr. 8:101 (2001-2002), Innst. S. nr. 245 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Jacobsen, Ingvild Vaggen Malvik, Kjetil Bjørklund Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 12.06.2002 Innst. S. nr. 245 (2001-2002)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.06.2002

      Behandlet i Stortinget: 18.06.2002