Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo, Inga Marte Thorkildsen, Anne Helen Rui og Bjarne Håkon Hanssen om endringer av regelverket slik at rusede personer som er til fare for seg selv sikres medisinsk vurdering, eventuelt medisinsk behandling eller overvåking

Dokument nr. 8:105 (2001-2002), Innst. S. nr. 226 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjarne Håkon Hanssen, Inga Marte Thorkildsen, Olav Gunnar Ballo, Anne Helen Rui Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SV) og (A) Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. S. nr. 226 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2002