Forslag fra stortingsrepresentant Karl-Anton Swensen om å justere drivstoffavgiftene etter prisutviklingen på råolje for å sette et øvre tak på prisene og derved gi mer forutsigbare rammevilkår for transportbrukere og næringsliv

Dokument nr. 8:108 (2001-2002), Innst. S. nr. 177 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Karl-Anton Swensen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 14.05.2002 Innst. S. nr. 177 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2002

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2002