Nye oppgaver for lokaldemokratiet - regionalt og lokalt nivå

St.meld. nr. 19 (2001-2002), Innst. S. nr. 268 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunalkomiteen Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 268 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Komiteens tilråding forkastet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002