Forslag fra stortingsrepresentantene John I. Alvheim og Harald T. Nesvik om å be Regjeringen legge godkjenningsmyndigheten for bemanningsplaner ved landets sykehjem til Helsedirektoratet, slik at pleietrengende sykehjemsbeboere sikres et faglig forsvarlig nivå på bemanningen, uavhengig av bosted

Dokument nr. 8:114 (2001-2002), Innst. S. nr. 258 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Harald T. Nesvik, John I. Alvheim Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 258 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002