Forslag frå stortingsrepresentantane Lena Jensen, Inge Ryan og Rolf Reikvam om å innføre maksimalgrense for reisetida frå heimen til skolen

Dokument nr. 8:116 (2001-2002), Innst. S. nr. 218 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inge Ryan, Lena Jensen, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 06.06.2002 Innst. S. nr. 218 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2002