Forslag fra stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen om at Evjemoen leir snarest mulig overføres til Evje og Hornnes kommune med et vedlikeholdsfond

Dokument nr. 8:119 (2001-2002), Innst. S. nr. 254 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Odd Roger Enoksen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunalkomiteen til uttalelse
Forslag fra (SP)
Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 254 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2002