Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Djupedal og Kristin Halvorsen om å innføre regler som sikrer at en andel av utbetalingene til aksjeutbytte avsettes i et fond for finansiering av etterutdanning for lønnsmottakere

Dokument nr. 8:48 (1997-98), Innst. S. nr. 133 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i finanskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 24.03.1998 Innst. S. nr. 133 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 30.04.1998