Lov om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga mv.

Ot.prp. nr. 75 (2001-2002), Innst. O. nr. 80 (2001-2002), beslutning. O. nr. 92-95 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2002 Innst. O. nr. 80 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 18.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 21.06.2002