Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Kjetil Bjørklund og Bjørn Jacobsen om innføring av restriksjoner for kjøp av forsvarsmateriell fra land som er i krig, eller hvor krig truer

Dokument nr. 8:129 (2001-2002), Innst. S. nr. 256 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Jacobsen, Kristin Halvorsen, Kjetil Bjørklund Saken er behandlet i forsvarskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenrikskomiteen til uttalelse
Forslag fra (SV)
Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 256 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2002