Avslutning av handlingsplan for eldreomsorgen "Fra hus til hender"

St.meld. nr. 31 (2001-2002), Innst. S. nr. 263 (2001-2002) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Sosialdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 263 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002