Forslag fra stortingsrepresentanene Karin Andersen og Kirsti Saxi om tiltak for å sikre nok praksisplasser for å nå målene om økt utdanning av sjukepleiere og annet helsepersonell

Dokument nr. 8:49 (1997-98), Innst. S. nr. 116 (1997-98)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirsti Saxi, Karin Andersen Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 11.03.1998 Innst. S. nr. 116 (1997-98)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.03.1998

   Behandlet i Stortinget: 17.03.1998