Lov om endringer i petroleumsskatteloven

Ot.prp. nr. 84 (2001-2002), Innst. O. nr. 76 (2001-2002), beslutning. O. nr. 83 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2002 Innst. O. nr. 76 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 13.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002