Valg av trasékorridor for Ringeriksbanen m.m.

St.prp. nr. 66 (2001-2002), kap. 10. Orientering om status for GSM-R, Innst. S. nr. 274 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 17.06.2002 Innst. S. nr. 274 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2002