Valg av trasékorridor for Ringeriksbanen m.m.

St.prp. nr. 66 (2001-2002), unntatt kap. 10, Innst. S. nr. 67 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2002 Innst. S. nr. 67 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 17.12.2002