Forslag fra stortingsrepresentantene Inge Lønning og Ågot Valle om endring i lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Dokument nr. 8:140 (2001-2002), Innst. O. nr. 78 (2001-2002), beslutning. O. nr. 89 (2001-2002)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Ågot Valle, Inge Lønning Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Forslag fra (H) og (SV) Innstilling avgitt 11.06.2002 Innst. O. nr. 78 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2002

   Behandlet i Odelstinget: 14.06.2002

   Behandlet i Lagtinget: 17.06.2002