Endringar i "Regulativ for tillegg m.v. til utskrivne vernepliktige mannskap"

St.prp. nr. 69 (2001-2002), Innst. S. nr. 249 (2001-2002)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i forsvarskomiteen Innstilling avgitt 13.06.2002 Innst. S. nr. 249 (2001-2002)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2002

   Behandlet i Stortinget: 19.06.2002