Forslag frå stortingsrepresentant Magnhild Meltveit Kleppa om oppnemning av ein kommisjon for vidare førebuing av eit nasjonalt krigsbarnoppgjer

Dokument nr. 8:109 (2001-2002), Innst. S. nr. 36 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Magnhild Meltveit Kleppa Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 21.11.2002 Innst. S. nr. 36 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2002