Forslag fra stortingsrepresentantene Ulf Erik Knudsen, Karin S. Woldseth og Jan Arild Ellingsen angående krav om særskilt politiattest for alle som i sitt virke arbeider med mindreårige

Dokument nr. 8:117 (2001-2002), Innst. S. nr. 26 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen, Karin S. Woldseth, Ulf Erik Knudsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 14.11.2002 Innst. S. nr. 26 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2002

   Behandlet i Stortinget: 03.12.2002