Forslag fra stortingsrepresentantene Ola D. Gløtvold og Inger S. Enger om å styrke dyrevernet gjennom sterkere folkevalgt deltakelse og medansvar der det oppstår konflikt på grunn av skader og tap forvoldt av fredede rovdyr

Dokument nr. 8:122 (2001-2002), Innst. S. nr. 75 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Inger S. Enger, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 10.12.2002 Innst. S. nr. 75 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.12.2002

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2002