Forslag fra stortingsrepresentantene Audun Bjørlo Lysbakken, Bjørn Jacobsen og Ågot Valle om tiltak for å følge opp SAPRIN-nettverkets rapport om konsekvensene av Verdensbankens strukturtilpasningsprogrammer

Dokument nr. 8:128 (2001-2002), Innst. S. nr. 8 (2002-2003)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Audun Lysbakken, Bjørn Jacobsen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 23.10.2002 Innst. S. nr. 8 (2002-2003)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.10.2002

   Behandlet i Stortinget: 14.11.2002